BISZine

Ben aviat, tota la info de l’escena emergent, especialment al voltant de l’escena barcelonina i de rodalies. Informació puntual referent als segells, músics, etc…