Miquel Serra, nascut a Eivissa, 1975, viu durant la seva infantesa a diferents pobles, Eivissa, Inca i Manacor. Seguint les passes familiars estudia enginyeria tècnica agrícola i treballa des de fa anys dins l'àmbit de l'agricultura ecològica. De petit acompanya al seu germà, el gran Joan Serra (artista que va inspirar el documental Els ulls s'aturen de crèixer) en...