Tag: El Lado Oscuro de la Broca

Els grups del BIS: El Lado Oscuro de la Broca

L'ara sextet El Lado Oscuro de la Broca naixia a mitjans de 2008. El seu so és compacte i personal, a mig camí entre el...