Publicidad
Hazte lapón sorgeixen a Madrid el 2009, amb la intenció de donar sortida a les influències més dispars, des de Pavement i Hefner a Juan Luis Guerra o Franco Battiato. Des de l'inici neixen amb la idea de fer un pop eclèctic i inesperat. Des de la seva primera maqueta han publicat una col·lecció de cançons que intenten conciliar...